Mattias Olsson / Mattias Olsson  / Skapande skola 2021 i Helsingborg och Rydebäck

Skapande skola 2021 i Helsingborg och Rydebäck

Kickoff med förskolelärare. Anfangworkshops och inledande illustratörssamtal med både femåringar i Hbg samt ÅK 5 i Rydebäck. Jag kör live ute i skolorna men givetvis digitalt om det skulle behövas. Vi håller bildfanan högt!

Vi pratar illustration