Mattias Olsson / Mattias Olsson  / Fortsatt bra recensioner av ”hjärtat”